Nawigacja

KALENDARIUM

 

L.p.

Data

Wydarzenie

1

3 września
godz. 915

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz 432, ze zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

2

1 listopada

Wszystkich Świętych

art.. 1 ust. 1, lit. j z ustawy z 18 stycznia 1951 o dniach woinych od pracy
- Dz. U. z 2015 r., poz. 90

3

2 listopada

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. z 2017 r.  poz. 1603

4

24 – 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

§ 3 ust. 1, pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. nr 46, poz 432, ze zm.

5

14 – 27 stycznia

Ferie zimowe

§ 3 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz 432, ze zm.

6

08 – 10 kwietnia

Rekolekcje

§ 10 z rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki z 1992 r., nr 36, poz. 155 ze zm.

7

15 – 17 kwietnia

Egzamin ósmoklasisty
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (dla uczniów klas I – VII)

§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. z 2017 r.  poz. 1603

8

18 – 23 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

§ 3 ust. 1, pkt 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz 432, ze zm.

9

1 maja

Święto Państwowe

art.. 1 ust. 1, lit. e z ustawy z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy
- Dz. U. z 2015 r., poz. 90

10

2 maja

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. z 2017 r.  poz. 1603

11

3 maja

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja

art.. 1 ust. 1, lit. f z ustawy z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy
- Dz. U. z 2015 r., poz. 90

12

20 czerwca

dzień Bożego Ciała

art.. 1 ust. 1, lit. h z ustawy z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy
- Dz. U. z 2015 r., poz. 90

13

21 czerwca

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz 432, ze zm.

14

22 czerwca
– 31 sierpnia

Ferie letnie

§ 3 ust. 1, pkt 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz 432, ze zm.

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Jana Matejki w Bochni
    ul. Kazimierza Wielkiego 71
    32-700 Bochnia
  • (+14) 61-223-91
    e-mail: bochnia@ps5.pl

Galeria zdjęć