Nawigacja

DRUKI DO POBRANIA Świetlica

Świetlica

 

Numer telefonu do świetlicy:  614 98 29

 

Kierownik świetlicy: mgr Agata Kufta - Pletty

 

 

 

Świetlica czynna

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

 

 

 

 

od  07:00

 

do  16:15

 

 

mgr Agata Kufta – Pletty

mgr Anna Staniszewska

mgr Kinga Kleszcz

mgr Janina Brzegowa

mgr Joanna Nosek

mgr Edyta Konieczna

 

Informacje na temat pracy świetlicy szkolnej

1) Wszystkie dzieci mają prawo do przebywania na świetlicy szkolnej.

2) Dzieci z zerówek od godz. 12.30 lub 13.00 do godz. 14.30 przebywają na świetlicy górnej pod opieką wychowawcy świetlicy. Po godzinie 14.30 sprowadzane są na świetlicę dolną.

3) Każde dziecko przebywające na świetlicy powinno posiadać kartę zapisu na świetlicę, którą można odebrać od wychowawców świetlicy lub pobrać do wydrukowania w zakładce obok.

4) Kartę powinny posiadać nawet te dziecie, które przebywają na świetlicy sporadycznie, czekają na autobus lub chcą po lekcjach przebywać na boisku szkolnym lub placu zabaw. Są to obiekty zamknięte, więc dzieci mogą tam być tylko pod opieką nauczycieli i wychowawców świetlicy.

5)  Świetlica prowadzi dziennik świetlicowy oraz zeszyt uwag pozytywnych i negatywnych, które będą brane pod uwagę przy ocenie z zachowania.

6) W ramach pracy świetlicy wychowawcy biorą udział:

- w zastępstwach za nauczyciela nieobecnego,

- w wyjściach/wyjazdach na wycieczki klasowe jako opieka,

- w pracach związanych z organizacją szkoły.

7) Wychowawcy świetlicy sprawują opiekę również nad dziećmi nieuczestniczącymi na lekcjach z religii, zajęciach basenowych oraz dziećmi, które mają przyznane nauczanie indywidualne i przebywają na świetlicy między lekcjami.

8) Wszystkie dzieci zapisane na świetlicę mają możliwość uczestniczenia w zajęciach zorganizowanych takich jak:

- profilaktyczne

- ogólnorozwojowe

- teatralne

- plastyczne

- gry edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

- ćwiczenia wspomagajace czytanie i pisanie

- ortografia na wesoło

- zajecia sportowe na sali gimnastycznej prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego

- zajęcia basenowe

           

   

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Jana Matejki w Bochni
    ul. Kazimierza Wielkiego 71
    32-700 Bochnia
  • (+14) 61-223-91
    e-mail: bochnia@ps5.pl

Galeria zdjęć