Nawigacja

Klub Młodego Widza Klub miłośników Bolka i Lolka Szkolne Koło Wolontariusza Piątkowe Gagatki Szkolny Klub Młodych Aktywnych Osób

Zajęcia rozwijajace zainteresowania i uzdolnienia uczniów

Szkolny Klub Młodych Aktywnych Osób

 

Cele:

- zachęcanie Uczniów do udziału w różnorodnych formach aktywności,

- dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,

- rozwijanie zainteresowań,

- tworzenie warunków do rozwoju samodzielności

- tworzenie więzi między Uczniami,

- organizowanie czasu wolnego

 

 

Poprzez założenie „Klubu” chcielibyśmy zachęcić uczniów

do udziału w różnorodnych formach aktywności, jednocześnie stworzyć większe możliwości w ich udziale.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają okazję, aby wykazać się dodatkową aktywnością angażując się w działalność Klubów

i Kół zainteresowań działających w naszej szkole.

Przy pierwszym udziale w wydarzeniu Uczeń otrzymuję Legitymację Aktywnego Ucznia. Każdorazowy udział w szkolnym przedsięwzięciu premiowany jest wpisem od Nauczyciela potwierdzającym udział Ucznia w akcji/wydarzeniu.

 

Jak zdobyć wpisy?

- Klub Miłośników Bolka i Lolka- poprzez zaproszenie Gościa

do Klubu, przeczytanie książki dzieciom z oddziałów przedszkolnych lub klas I, własnoręczne przygotowanie upominku dla Gościa – p. J. Sroga

 

- Szkolny Klub Krajoznawczo- Turystyczny – udział

w wycieczkach górskich - p. J. Nosek

 

- Klub Młodego Widza- udział w spektaklach- p. B. Szewczyk

- Szkolne Koło Wolontariusza- aktywny udział w akcjach organizowanych przez SKW – p. J. Sroga, K. Kleszcz

- Aktywny Udział w zbiórce surowców wtórnych – p. J. Sroga

- Zbiórka zużytych baterii – p. M. Zuzia- Bryk

- Aktywny Udział w apelach/ przedstawieniach na terenie szkoły

i poza nią – osoby odpowiedzialne wg kalendarza imprez

 

- Aktywny Udział w Samorządzie Uczniowskim – p. M. Tomzik

- Pełnienie dyżurów Uczniowskich –p. B. Szewczyk

- Zgłaszanie ciekawych Inicjatyw/ pomysłów do realizacji w szkole – wychowawcy

- Liga Szachowa – p. J. Nosek

- Pomoc koleżeńska - wychowawcy

- Udział w konkursach – nauczyciele odpowiedzialni

- Wyjścia z pocztem sztandarowym – p. D. Marszałek

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Jana Matejki w Bochni
    ul. Kazimierza Wielkiego 71
    32-700 Bochnia
  • (+14) 61-223-91
    e-mail: bochnia@ps5.pl

Galeria zdjęć